Ana Sayfa / Eğitim / Kürtleşen Türkler

Kürtleşen Türkler

Bu kitaptaki sorgulamalara da şaşacaksınız, sonuçlara da. Olgular ve gerçeklere de… Türk Milliyetçileri bu kitabı okuyarak Türklük ve Kürtlük bilgilerini ve bilinçlerini güncelleyeceklerdir. Otuz küsur yıl önce, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı rahmetli Prof. Dr. Kaya Bilgegil, biz bir grup gence “Bu Fahrettin (Kırzıoğlu), ne yapmak istiyor anlamıyorum. ’Kürtler Türktür’diye tutturmuş gidiyor. Kürtler Türk değildir kardeşim, sadece Kürtleşen Türkler vardır, o kadar!”  Şaşırmış, afallamış, birbirimizin yüzüne bakmıştık. Hoca’ya olan saygımızdan bir şey diyememiştik.  Macit Gürbüz, Selenge Yayınları tarafından basılan  “Kürtleşen Türkler”  adlı yeni kitabında yazdıklarıyla, bizi otuz yıl öncesine, Kaya Bilgegil Hoca’nın çizgisine çekmeyi başarıyor.

 

Basınımızın -istisnaları var elbette, onları tenzih ederim- utanılası kötü bir huyu var, kitap tanıtmaya kalkışıyor, tanıttığı kitabı okumak zahmetine katlanmıyor. Şöyle bir bakıyor, Erzurum deyimiyle  “atla-butla”  bazı sayfalarına, o kitabı tam anlamıyla kavramayan ve kapsamayan bir tanıtım haberi kaleme alıyor. Sonra, birçok gazete ve internet sitesi, aynı metni yayımlayıp duruyor. Bu kitapta da biraz öyle oldu. Şimdi bir de benden dinleyin, ben özetleyeyim, bakalım neler varmış:
-Kürtler Anadolu’da Türklerden önce var mıydılar?
-Mezopotamya eski kaynaklarında (mesela Asur Tarihinde) Kürtler neden yok?
-Bir Kürt Tarihi ve Kürt Edebiyatı var mı? Kürtler atasız topluluklar mı?
-Sınır toplumlar ne demektir, Kürtler bir sınır toplum mudurlar?
-Kürtlerin; Medlerle, Kartlarla, Ermenilerle, Kaldanilerle ve Cinlerle bağlantısı.
-Ermeni’den dönme Kürtler var mı?
-Malazgirt’te Alparslan’ın Ordusu’nda Kürtler var mıydı?
-Yavuz Sultan Selim ve II. Abdülhamit, Doğu Anadolu’nun Kürtleşmesine sebep oldular.
-Beğdili aşireti ve Van’da yaşayan Küresinliler nasıl Kürtleştiler? Lek Türkleri, nasıl Lek Kürtleri oldu?
-Kürtçülerin kendilerine mazi bulmak için sarıldıkları Mem u Zin’i gerçekte kim yazdı, Ahmede Xani mi? Türkçe Mem u Zin var mı, onu kim yazdı?
-Hakkarili Avşarlar: Herkiler.
-Kendini Kürt sanan, Kılıçlı Türkmenleri, Kürdili Türkmenleri, Mukriler, Türkan Aşireti.
-Urfa’da Kürt kazınınca, altından çıkan Çapanoğlu.
-Hakkari ve Van’da bulunan Ertuşi Aşireti’nin adı, Kaşgar’dan gelme.

-Hakkari’de bir asır önce, hiç Kürt bulunmadığını söyleyip, sonra da  “herkes Kürtçe konuşuyordu”  diyen yabancı bilim adamı kimdi?

-Evliya Çelebi, Bingöl’ü anlatırken  “Burada yaşayan Türkmen aşiretlerini yazsak, kitap olur” diyordu.
-Gagavuzya’da Tanas Karaçoban; Erzurum’un Çat’ta Tanas, Hınıs’ta Karaçoban.
-Hatunoğlu’nu nasıl Xaladino yaptılar?
-Alevilerin Kürtleşmesi. Bütün Aleviler ve Zazalar, etnik olarak Türkmendirler. Tunceli’li Pir Ahmet Dikme  “Dersim’in tamamı Türk’tür”  diyor.
Cezmi GÜRBÜZ
Yeniçağ
06.03.2007

Hakkında khodkar

Cevaplayın

Mail adresi yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir *

*

Yukarı ilerleyin