Ana Sayfa / Tarih / Türkiye’de Kuresunniler

Kategori Arşivi : Türkiye’de Kuresunniler

Feed Aboneliği

Van’da Bir Çepni Boyu : Küresünniler

Van’da Bir Çepni Boyu : Küresünniler

Van’da Bir Çepni Boyu: Küresünniler Yazımın hemen başında belirteyim.Van’da yaşayan ve yıllardır bölge halkı tarafından Acem oldukları öne sürülen Küresünniler öz be Türktür ve Çepni Türk boyunun bir uzantısıdır. Küresünniler Doğu Anadolu ve Kafkaslarda yaşayan adı üzerinde Sünni Azeri-Türk boyudur.’’Küre’’ ...

Devamı »

Mülteci Olarak Van İline Gelen Küresünnilere Ev Yapılması

Mülteci Olarak Van İline Gelen Küresünnilere Ev Yapılması

Elaziz BİRİNCİ UMUMİ MÜFETTİŞLİK                       5/9/32 Müdiryeti .: İskan Hususi.:725/2559 Hulasa.: Van’a Gelecek Sürmene’li Muhacirler Hk. Başvekili İsmet Paşa Hazretlerine Sürmeneden bu sene zarfında getirilerek Van merkez ile İskele köyü ve Tatvan’da yerleştirilmeleri mukarrer 140 ev halkına yeniden inşa edilecek evler ...

Devamı »

Küresünnilerin 1921’de İran’dan Türkiye’ye Göçmeleri

Küresünnilerin 1921’de İran’dan Türkiye’ye Göçmeleri

1921 ve 1922 yıllarında Küresünnilerin İran’da oturum yerlerinde çok karışıklıklar olmuştur bunlardan Ermenilerin Marmişo adli liderliğinde isyanları ve ondan sonrada İsmail Ağa Simitgo adli Kürt aşiretinin Ermenilerle savaşması ve Marmişoyı öldürmesidir. Bu sırada tabii ki İran hükümeti de müdahalede bulunmuştur ...

Devamı »

Küresünnilerin Türkiye’ye Yerleşmeleri için Kararname Çıkarıldı

Küresünnilerin Türkiye’ye Yerleşmeleri için Kararname Çıkarıldı

Şark Islahat Planı Kararnamesi 17 Haziran 1341 tarih ve 2086 numaralı kararnameye zeyildir: İrtica hadisesine mahall-i cereyan olaıı vilayetlerimizdeki üşahedatı tetkik ve icabeden  tedabiri tezekkür ve bir rapor halinde tanzim eylemek üzere Dahiliye Vekâili Cemil, Adliye Vekili Mahmut Esat, Çankırı ...

Devamı »

Küresinliler’in Tarihçesi ve Anadolu’ya Göçü

Küresinliler’in Tarihçesi ve Anadolu’ya Göçü

Eski Van tarihinde, Küresinliler hakkında şu bilgilere rastlanmaktadır: “Yakın zamanlarda Sikaklar mıntıkalarını civar Küresin adlı Türk aşiretin himayesine almış ve bunlar da Sikaklar’ın sosyal bünyesine uymağa başladılar. Bunlar Azerbaycan şivesi ile Türkçe konuşurlar ve Kürtçe bilmezlerdi. Bu Küresin Türkleri kendilerinin ...

Devamı »

Van’da Küresünni Müslümanlar

Van’da Küresünni Müslümanlar

Medreselerle Hayat Bulan VAN YÖRESİNİN FETHİ Binlerce yıllık tarihiyle insanlığın ana adreslerinden biri olan Van yöresi, İslam’la şereflendikten sonra bugünkü kimliğine kavuşmuş ancak tarihi değeri ve coğrafik güzelliğiyle Ermenilerin “düş ülkesi” olmayı sürdürmüştür. Ermeniler, medreselerle hayat bulan bu aziz İslam ...

Devamı »

Giresun’un Adı Nereden Gelir Nereye Gider?

Giresun’un Adı Nereden Gelir Nereye Gider?

Her Giresunlu gibi ve üzerinde tarih tutmayan bu kaygan Anadolu karaparçasının her ferdi gibi şehrimin adının nereden geldiğini her zaman merak ettim. Aynı zamanda ismin nereye gitmekte olduğunu da düşündüm. Araştırırken gördüm ki Giresun adının nereden geldiği konusunda ciddiliği elden ...

Devamı »

Küresünnilerin Türkiye’de Yaşadıkları Yerler

Mustafa Kemal Atatürk Misakı Mili sınırları dışında kalan Türkleri yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetine davet etmiştir. Küresünnilerin bir kısmı bu davete uyarak göç etmeye başlar. Van ili birinci dünya savaşında Rus ve Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Yer değiştirme (Tehcir Kanunu) kanunu ...

Devamı »

Küresünnüler Kasadaki Dosyalardan Çıktı

Küresünnüler Kasadaki Dosyalardan Çıktı

Şark Seyahati Raporu 21 Ağustos 1935* Van Bitlis’ten sonra Rahova Düzü’nü geçerek Van Gölü kenarında Tatvan’a geldik. Evvelâ Rahova Düzü’nden bahsetmek isterim: Rahova Düzü, kışın kar tipilerinin en şiddetli olduğu bir sahadır.Bu sebeple Rahova Düzü karla kışın kesif ve kalın ...

Devamı »
Yukarı ilerleyin