Ana Sayfa / Eğitim / Üniversite Tezleri

Kategori Arşivi : Üniversite Tezleri

Feed Aboneliği

Küresünnilerde Sosyo Kültürel Yaşantı

Küresünnilerde Sosyo Kültürel Yaşantı

 Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü öğrencisi Ayşenur ÇİÇEKEL tarafından Küresünnilerde Sosyo Kültürel Yaşantı konulu tez çalışılmıştır.  Kültür her toplumda var olan değerler bütünüdür. Aynı zamanda bir toplumun örf, adet, gelenek, görenek ve yaşam tarzını etkileyecek tüm değerler ...

Devamı »

Küresinlilerde Dil Gelişimi

Van ve yöresi ağzı veya şivesi, aksan özellikleri bakımından çevresindeki bölgelerin konuşma dilleriyle benzerlik gösterir. Yöre insanının konuşmasında, bir taraftan Anadolu Türkçesi, bir taraftan Azeri Türkçesi, bir taraftan da Kerkük Türkçesi sezilir. Ayrıca konuşma dilinde Osmanlıca ve Farsça’nın da etkileri ...

Devamı »

Küresünnilerde Din

Küresünnilerde Din

Günümüzde artık ırklar ve dinler değil, milletleri oluşturan boylar ve dinlerin alt başlığı olarak bilinen mezhepler konuşuluyor (Kalafat 2005:11). Küresinliler İslâm dinine ve Sünnîlik içinde bulunan Şafiî mezhebine mensupturlar. Alandaki araştırmamızda, din ve mezhebe ilişkin sorularımıza aldığımız yanıtların tamamının aynı ...

Devamı »

Kasımoğlu Köyünde ki Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı

VAN İLİNİN SOSYO EKONOMİK ÖZELLİKLERİ FARKLI İKİ KÖYÜNDEKİ KADINLARIN TARIMSAL FAALİYETLERE KATILIMI ve TARIMSAL YAYIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de nüfusun önemli bir kesimi kırsal alanda yaşamakta ve tarımsal üretimde bulunmaktadır. Tarımsal işletmelerin ...

Devamı »

Küresünni Ağzı

Küresinli Ağzı ÖNSÖZ Ağız üzerine yapılan bitirme tezleri cok büyük özveri ve meşakkat isteyen çalışmalardır. Ben bu çalışmaya başlamadan  önce bu işin çok zor olduğunu biliyordum tezimin konusu olan “Küresinli ağzı” daha önce üzerinde kimsenin çalışmadığı bir konu olunca, haliyle ...

Devamı »

Van İline Küresunnilerin İskan Edilmeleri

1923 – 1950 Yıllarında İskana Yönelik Yapısal Ve Yasal Düzenlemeler …Van vilâyetinden Dâhiliye Vekâletine çekilen telgraftan 151 numaralı 1928 yılı iskân çalışmaları hakkında bize bilgi vermektedir. 642 hane Kafkas ve 604 hane İran mültecilerinden altmış iki hanenin içine aldığı 275 ...

Devamı »
Yukarı ilerleyin