Ana Sayfa / Tarih / Yerleşim Yerleri

Kategori Arşivi : Yerleşim Yerleri

Feed Aboneliği

Küresünnilerin Yakın Tarihi

Küresünnilerin Yakın Tarihi

KÜRESİNLİ AŞİRETİ İran’da ve Türkiye’de yaşayan bir Türkmen aşiretidir. Küresinli aşireti, esasen İran’ın Batı Azerbaycan bölgesi Türk topluluklarındandır. Aşiret, Batı Azerbaycan’da Hoy ve Salmas illerinde yaşamaktadır. Tamamına yakını yerleşik hayata geçmiş, hayvancılık ve çiftçilikle geçinmektedirler[1]. Nitekim 1727 yılı arşiv kayıtlarında ...

Devamı »

Küresünni Küresinli Belgesel Filmi 1. Bölüm

Küresünni Küresinli Belgesel Filmi 1. Bölüm

Küresünni Küresinli Belgesel Filmi  کوره سوننی کوره سینلی کره سنی “From Yestikan to Van” (Yestikan‘dan Van‘a) adlı belgesel filmi İngiltere, İtalya ve Bosna Hersek ülkelerinde gösterilecektir.

Devamı »

Küresünni Küresinli Belgesel Belgesel 2. Bölüm

Küresünni Küresinli Belgesel Belgesel 2. Bölüm

Küresünni Küresinli Belgesel Filmi  کوره سوننی کوره سینلی کره سنی “From Yestikan to Van” (Yestikan‘dan Van‘a) adlı belgesel filmi İngiltere, İtalya ve Bosna Hersek ülkelerinde gösterilecektir.

Devamı »

Küresünni Tarihi

Küresünni Tarihi

Küresünniler (veya Küresünli, Küresünnü, Küresinli), Azerbaycan hanlıklarından olan Makü Hanlığı bünyesinde bulunan Oğuz Türkleridir. Oğuzların Avşar boyundan olan Küresünniler, bulundukları coğrafyadaki topluluklarından farklı olarak sünni mezhebine sahip olduklarından, Safevi  devletine karşı Osmanlı devletinin bir uç aşireti olmuşlardır. 1. dünya savaşında ...

Devamı »

Çepniler ve Küresünniler

Çepniler ve Küresünniler

ÇEPNİ TARİHİ  Anadolu’nun bir Türk vatanı olmasında çok önemli rol oynadıkları tarih otoriteleri tarafından kabul edilen Çepnilerin Anadolu’daki varlıkları on ikinci yüzyıla kadar gitmektedir. Bunların Anadolu’ya nasıl geldikleri, nerelere yerleştikleri, nasıl yayıldıkları hakkında ise ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Onikinci ve ...

Devamı »

İrandan Türkiye’ye Zoraki Göç

İrandan Türkiye’ye Zoraki Göç

Men şöyle arz edeyim. Menim bildigim, men İran a da çoh sefer geddim geldim. İranda da sordum. Ordan da sordum. Burdaki böyüklerimizden de sordum. Tebrizde göy camı var bizim eski dedelerimizin yerleşim yeri Salmas Şapur Tebrizde gelmişlar. Osmanlı döneminden sonra ...

Devamı »
Yukarı ilerleyin