Ana Sayfa / Tarih

Kategori Arşivi : Tarih

Feed Aboneliği

Küresünnilerin Yakın Tarihi

Küresünnilerin Yakın Tarihi

KÜRESİNLİ AŞİRETİ İran’da ve Türkiye’de yaşayan bir Türkmen aşiretidir. Küresinli aşireti, esasen İran’ın Batı Azerbaycan bölgesi Türk topluluklarındandır. Aşiret, Batı Azerbaycan’da Hoy ve Salmas illerinde yaşamaktadır. Tamamına yakını yerleşik hayata geçmiş, hayvancılık ve çiftçilikle geçinmektedirler[1]. Nitekim 1727 yılı arşiv kayıtlarında ...

Devamı »

Van’da Bir Çepni Boyu : Küresünniler

Van’da Bir Çepni Boyu : Küresünniler

Van’da Bir Çepni Boyu: Küresünniler Yazımın hemen başında belirteyim.Van’da yaşayan ve yıllardır bölge halkı tarafından Acem oldukları öne sürülen Küresünniler öz be Türktür ve Çepni Türk boyunun bir uzantısıdır. Küresünniler Doğu Anadolu ve Kafkaslarda yaşayan adı üzerinde Sünni Azeri-Türk boyudur.’’Küre’’ ...

Devamı »

Küresünni Küresinli Belgesel Filmi 1. Bölüm

Küresünni Küresinli Belgesel Filmi 1. Bölüm

Küresünni Küresinli Belgesel Filmi  کوره سوننی کوره سینلی کره سنی “From Yestikan to Van” (Yestikan‘dan Van‘a) adlı belgesel filmi İngiltere, İtalya ve Bosna Hersek ülkelerinde gösterilecektir.

Devamı »

Küresünni Küresinli Belgesel Belgesel 2. Bölüm

Küresünni Küresinli Belgesel Belgesel 2. Bölüm

Küresünni Küresinli Belgesel Filmi  کوره سوننی کوره سینلی کره سنی “From Yestikan to Van” (Yestikan‘dan Van‘a) adlı belgesel filmi İngiltere, İtalya ve Bosna Hersek ülkelerinde gösterilecektir.

Devamı »

Küresünni Kelimesinin Tarihi Gelişimi

Küresünni Kelimesinin Tarihi Gelişimi

Küresünni Kelimesinin Tarihi Gelişimi Küresünniler Küresünnü Küresünni Küresünlü Küresünli Küresinli Küresinler Küresin Kurhesini Kuresunni Kuresinniler  Kuresinliler Kuresinli Körasunni Koresonni Kore Sünni Korasmen Kasımlılar Kasımoğulları … Küresünnilerin nerden geldikleri konusunda çok farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bölgede  sünni kalabilen Azeri Türklerine zamanla Küre-sünni denilmiştir. “Küre” ön takısı ...

Devamı »

Mülteci Olarak Van İline Gelen Küresünnilere Ev Yapılması

Mülteci Olarak Van İline Gelen Küresünnilere Ev Yapılması

Elaziz BİRİNCİ UMUMİ MÜFETTİŞLİK                       5/9/32 Müdiryeti .: İskan Hususi.:725/2559 Hulasa.: Van’a Gelecek Sürmene’li Muhacirler Hk. Başvekili İsmet Paşa Hazretlerine Sürmeneden bu sene zarfında getirilerek Van merkez ile İskele köyü ve Tatvan’da yerleştirilmeleri mukarrer 140 ev halkına yeniden inşa edilecek evler ...

Devamı »

Küresünnilerin 1921’de İran’dan Türkiye’ye Göçmeleri

Küresünnilerin 1921’de İran’dan Türkiye’ye Göçmeleri

1921 ve 1922 yıllarında Küresünnilerin İran’da oturum yerlerinde çok karışıklıklar olmuştur bunlardan Ermenilerin Marmişo adli liderliğinde isyanları ve ondan sonrada İsmail Ağa Simitgo adli Kürt aşiretinin Ermenilerle savaşması ve Marmişoyı öldürmesidir. Bu sırada tabii ki İran hükümeti de müdahalede bulunmuştur ...

Devamı »

Küresünnilerin Türkiye’ye Yerleşmeleri için Kararname Çıkarıldı

Küresünnilerin Türkiye’ye Yerleşmeleri için Kararname Çıkarıldı

Şark Islahat Planı Kararnamesi 17 Haziran 1341 tarih ve 2086 numaralı kararnameye zeyildir: İrtica hadisesine mahall-i cereyan olaıı vilayetlerimizdeki üşahedatı tetkik ve icabeden  tedabiri tezekkür ve bir rapor halinde tanzim eylemek üzere Dahiliye Vekâili Cemil, Adliye Vekili Mahmut Esat, Çankırı ...

Devamı »

Küresinliler’in Tarihçesi ve Anadolu’ya Göçü

Küresinliler’in Tarihçesi ve Anadolu’ya Göçü

Eski Van tarihinde, Küresinliler hakkında şu bilgilere rastlanmaktadır: “Yakın zamanlarda Sikaklar mıntıkalarını civar Küresin adlı Türk aşiretin himayesine almış ve bunlar da Sikaklar’ın sosyal bünyesine uymağa başladılar. Bunlar Azerbaycan şivesi ile Türkçe konuşurlar ve Kürtçe bilmezlerdi. Bu Küresin Türkleri kendilerinin ...

Devamı »

Hoy Hanlıkları

Hoy, Güney Azerbaycan’da bulunan tarihî bir Türk şehridir. Gerek bulunduğu çoğrafi mevki, gerekse iklim açısından çok müsait şartlara sahip olan Hoy şehri, Anadolu’nun Türkleşme tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır. XI. yüzyılda Horasan’dan çıkıp Azerbaycan’a gelmeye başlayan Türkmenler, Diyarbakır yönüne ...

Devamı »
Yukarı ilerleyin