Ana Sayfa / Kültür / Bayramlar / Kara Bayram

Kara Bayram

Küresinliler’de ve yörede, ölen kişinin hayatta iken işlediği günahlardan arınması, günahlarına kefaret olsun diye, ölümden sonra, fakirlere veya düşkünlere ıskat (kefaret parası) verilir. Bu uygulama hâlen sürmektedir. Ölüden kalan kılık-kıyafet de fakire-fukaraya dağıtılır.

Ve yine yörede ve Küresinliler’de süregelen geleneksel bir uygulama göze çarpmaktadır. Dîni konularda bilgi sahibi olan kişilerce günah ve gereksiz kabul edilen bu uygulama “kara bayram” âdetidir. Bu âdete göre; ölüm olayından sonraki ilk dîni bayram, ölenin yakınlarının kara bayramıdır. Ölenin yakınları, bayram boyunca, bayram ziyaretlerine gitmez, yas evinde oturur. Bu bayram süresince, aynen ölümden sonraki 3 günlük yasta olduğu gibi, taziye ziyaretleri kabul edilir.

Tablo 28. “Kara bayram” geleneğinin varlığı.

Kara bayram geleneğiniz var mıdır?

N

%

Evet

81

73,63

Hayır

29

26,36

 

“Kara bayram” geleneği yöredeki diğer gruplarda da uygulanmakta olup, araştırmaya katılan katılımcıların %73,63’ü bu geleneği sürdürdüklerini ifade etmişlerdir. %26,36 oranındaki katılımcı ise bunun kötü bir gelenek olduğunu, dîni bayramların “kara” sıfatıyla yasa dönüştürülmesinin haram olacağını ifade ederek, kara bayram geleneğine uymadıklarını belirtmişlerdir.
Mehmet Fuat LEVENDOĞLU
Küresinliler Örneğinde Kültürel Kimlik
Yüksek Lisans Tez

Hakkında khodkar

Cevaplayın

Mail adresi yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir *

*

Yukarı ilerleyin