Ana Sayfa / Eğitim / Kasımoğlu Köyünde ki Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı

Kasımoğlu Köyünde ki Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı

VAN İLİNİN SOSYO EKONOMİK ÖZELLİKLERİ FARKLI İKİ KÖYÜNDEKİ KADINLARIN TARIMSAL FAALİYETLERE KATILIMI ve TARIMSAL YAYIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de nüfusun önemli bir kesimi kırsal alanda yaşamakta ve tarımsal üretimde bulunmaktadır. Tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğu küçük aile işletmesi olarak faaliyette bulunmaktadır. Bu nedenle kadınlar ev işlerinin yanı sıra, büyük ölçüde tarımsal üretim faaliyetine katılmakta ve aile gelirinin oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Bu kadar önemli işlere karşın, gerek aile içinde alınan kararlara gerekse üretim ile ilgili alınan kararlara etkin olarak katılamamaktadırlar.

Bu araştırmada birbirinden farklı özelliklere sahip iki köydeki kadınların tarımsal üretim faaliyetlerine katılımları, tarımsal yayım hizmetlerine bakışları ve aile içinde alınan kararlara katılımları incelenmiştir.

Araştırmada, Kasımoğlu köyündeki kadınların % 46.9’unun ilkokul mezunu, % 25.0’inin okur yazar olmadığı, Çavuştepe köyündeki kadınların % 51.4’ünün ilkokul, % 21.6’sının okur yazar olmadığı belirlenmiştir.

Kasımoğlu köyündeki kadınların % 100.0’ü, Çavuştepe köyündeki kadınların % 97.3’ü tarımsal üretime katılmaktadır. Bitkisel üretimde karar almaya Kasımoğlu köyündeki kadınların % 59.4’ü, Çavuştepe köyündeki kadınların % 37.8’i katılmaktadır.

Köylerde kadınlara yönelik yapılacak yayım çalışmalarına Kasımoğlu köyündeki kadınların % 96.9’u, Çavuştepe köyündeki kadınların % 35.1’i katılmak istemektedir. Yapılan Khi kare analizine göre köyler ile yapılacak yayım çalışmalarına katılma isteği arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

 

www.akdeniz.edu.tr/ziraat/zfd/article/22_1_5.pdf

Hakkında khodkar

Cevaplayın

Mail adresi yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir *

*

Yukarı ilerleyin