Ana Sayfa / Kültür / Aramızdan Ayrılanlar / Yemen Çayır (Çaycı Emin Bey)
Yemen Çayır (Çaycı Emin Bey)

Yemen Çayır (Çaycı Emin Bey)

Emin bey, aslen İranlı Âzeri Türklerindendir.  Yıllar önce İran’daki bir takım huzursuzluklardan dolayı aşiretine bağlı insanlarla Türkiye’ye göç etmiştir.

Küresinli aşireti olarak bilinen ve hâlen Van’da büyük bir nüfus teşkil eden bu aşiretin lideri durumundaydı.
Asıl adı Yümni’dir. Yemen bey olarak bilinir. Van’da yaşamaktayken nüfuzundan korkularak, müstebit zihniyet tarafından Kastamonu’ya sürgün edilmiştir.
1936’da Kastamonu’da bulunduğu yıllarda Hazret-i Üstad’la tanışır. Ona talebe olur. Üstad Hazretleriyle ilk görüşmesi şöyle olur:

NASRULLAH CAMİİ ŞADIRVANINDA…
“Kastamonu Nasrullah Camii şadırvanında küçücük bir çay ocağı kurarak geçimini sağlamaktayken, bir gün Nasrullah Camii’nin avlusuna Asr-ı Saadet kıyafetiyle bir zatın girdiğini görür. O kâbuslu, karanlıklı günlerde, öylesi kıyafetli bir insanın dolaşması Emin Bey’in nazar-ı dikkatini şiddetle çeker, gözünü ayıramaz. Bakar ki elindeki su testisini Nasrullah Camii’nin meşhur suyu ile doldurmaya başlar.
“Çaycı Emin Bey durmaz, kalkar bu zata yaklaşır, selâm verir ve sorar: ‘Kurban nerelisin?’ Suyunu testisine doldurmakla meşgul zat, Emin Beyi önceden tanıyormuş gibi Emin Beyin selâmını aldıktan sonra, ‘Beni takip ediyorlar. Bana yaklaşma, sana zarar dokunur’ diye cevap verir.
“Bu çok kısa tanışmadan sonra, Emin Beyin kalbi tutuşur. ‘Bir daha onu nasıl görürüm?’ diyerek merak içinde çırpınıp duruyormuş. Nihayet o zatın çarşı Polis karakolunda kaldığını ve ara sıra polis veya bir bekçiyle Kastamonu kalesine çıktığını öğrenir.”1
Çaycı Emin Bey, Hazret-i Üstada Kastamonu hayatı boyunca büyük bir sadakat içinde hizmet etmiştir.
Üstad’la Çaycı Emin Beyin alâkadarlığı çok safi ve samimi bir hâl içinde devam eder. Adı Yemen bey iken Üstad tarafından Çaycı Emin bey olarak değiştirilir.

ÜSTADIN HİZMETİNDE
Çaycı Emin bey, Üstad Kastamonu’da bulunduğu zaman içerisinde, Mehmed Feyzi Efendi’yle birlikte Üstadın hizmetinde bulunur. Üstad yazdığı bir çok mektupta Mehmed Feyzi Efendi’yle birlikte ondan da bahseder. Bu mektuplardan bir kaçı şöyledir:

“Beni çok ziyade memnun eyledi”
“Kastamonu’nun Süleyman Rüştü’sü olan Çaycı Emin, Van’da bulunup o eski mübarek talebelerimin ellerine Nurların yetişmesine çalışması ve o mübarek eski kardeşlerimin hayatta olduklarını bilmediğim ve merak ettiğim ki, beraber onların hayatta ve Nurlara müştak olduklarını mektupla haber vermesi, beni çok ziyade memnun eyledi. Ve çok ferahlı bir hüzün ve hazin bir eski hatıra-i sürur verdi.”2

“İkisi sekiz sene hizmetimde bulundular”
“Mehmed Feyzi ve Emin’in mektuplarını, ilişmeden Lahika’ya geçirdik. O ikisi, sekiz sene hususi hizmetimde bulunmaları cihetiyle, haddimden çok ziyade tavsifatlarını bir nevî manevi dua ve sebeb-i teşvik ve kanaat, bir hüsn-ü zan ve tercüman-ı Nur haysiyetiyle Üstadlarına bir alâmet-i sadakat ve bir vesika-i itikad ve irtibattır diye ilişmedim.”3

Nur kahramanı
“Nur kahramanlarından Hilmi Bey ve Emin’in müşterek mektubunu aldım. Ben, bu iki eski ve kıymetli ve sarsılmaz ve metin o kardeşlerime ve İhsanlara ve oradaki Nur şakirtlerine çok hasretler ve iştiyaklarla selâm ediyorum.”4

ÜSTADA EMİN BEYDEN MEKTUPLAR

Yirmi Yedinci Mektub’da ve Sikke-i Tasdik-i Gaybî risâlesinde, Üstad Hazretlerinin “serkâtib” ünvanıyla tavsif ettiği Mehmed Feyzi Efendinin ve “Rahmetullah” ünvanı ile tesmiye ettiği Çaycı Emin Beyin birlikte Üstad Hazretlerine yazdığı bir çok mektup bulunmaktadır.5

HATIRALARDA ÇAYCI EMİN BEY
Üstada Kastamonu’da sekiz sene hizmet eden Nur kahramanlarından Çaycı Emin Beyin kayıt altına alınan ve alınmayan bir çok hatırası mevcuttur.6
1943 yılında Denizli Hapishanesinde Üstadla birlikte dokuz ay mevkuf yatan Çaycı Emin Bey, 1967 yılında Van’da köyüne giderken arabasıyla kaza yapar ve şehit olarak Hakkın rahmetine kavuşur.

Dipnotlar:
1- Mufassal Tarihçe-i Hayat, Abdülkadir Badıllı, Timaş, s.929
2- Emirdağ Lahikası, Y.A.Neş, s.263
3- Emirdağ Lahikası, Y.A.Neş, s.13
4- Emirdağ Lahikası, Y.A.Neş, s.196
5- Kastamonu Lahikası ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Y.A.Neş.
6- Son Şahitler, Necmeddin Şahiner, Nesil Yay., s. 95-102

MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ

m.ozturkozturkcu@hotmail.com

www.yeniasya.com.tr

Hakkında khodkar

Cevaplayın

Mail adresi yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir *

*

Yukarı ilerleyin