Ana Sayfa / Tarih / Küresünni Tarihi
Küresünni Tarihi

Küresünni Tarihi

Küresünniler (veya Küresünli, Küresünnü, Küresinli), Azerbaycan hanlıklarından olan Makü Hanlığı bünyesinde bulunan Oğuz Türkleridir. Oğuzların Avşar boyundan olan Küresünniler, bulundukları coğrafyadaki topluluklarından farklı olarak sünni mezhebine sahip olduklarından, Safevi  devletine karşı Osmanlı devletinin bir uç aşireti olmuşlardır. 1. dünya savaşında Rusların bölgeyi işgal edip Ermenileri silahlandırmaları sırasında çok kayıp vermişlerdir. Günümüzde Küresünnilerin büyük bir çoğunluğu Güney Azerbaycan’ın Urumiye ve Türkiye’nin Van şehrinde yaşamaktadırlar.Türklük şuurları oldukça güçlüdürler.

1921 yılında Kürt Şevli aşireti lideri (Simko İsmail) ile yaşanan çatışmalar neticesinde büyük bir topluluk halinde Van ili merkez köylerine ve Saray ilçesine yerleşmişlerdir.

Tarih

Küresünniler 17. ve 18. yüzyılda Azerbaycan’da bulunan Makü hanlığına bağlı yerleşik yaşam biçimine geçen tek boydu.[4] Makü hanlığına bağlı Karadere bölgesindeki Akbulak, Muhur, Mahlemli köylerinde yaşayıp, çiftcilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Daha sonra Orta Asya ve Hazar bölgesinden gelerek İran’ın Urmiye civarına yerleşmişlerdir.

Anadolu’ya Göç

24 Eylül 1925 tarih ve 2086 numaralı Şark Islahat Planı kararnamesiyle Küresünnilerin Van’a yerleşmelerine izin verilmiştir. Kararnamede: “Van şehri ile Midyat arasındaki hattın garbında Ermenilerden metruk araziye Türk muhacirleri (Küresünni) yerleştirilecektir.” denmektedir. Ayrıca bölgeye yerleştirilecek Küresünniler’e iaşe yardımı için yine kararnamede: “Şarka yerleştirilecek muhacirin (Küresünni) ve yerli Türklerin iskan edilecekleri mıntıkalara kadar hükümetin vesait-i seriası ile nakilleri ve esnay-i nakilde iaşeleri ve evlerinin taraf-ı hükümetten inşası bir senelik iaşelerinin temini, hayvanat ve alat-ı ziraiyelerinin de kezalik taraf-ı hükümetten itası lazım gelir.” belirtilmiştir. [5]

Küresünniler cumhuriyet döneminde gruplar halinde Türkiye’ye geçerek Van iline yerleşmişlerdir. Küresünnilerin İran’dan göç edip Türkiye’ye yerleşmelerinin çeşitli sebepleri arasında; İran’daki Şii yönetiminin Sünni Küresünnilere olan baskıları, İran’a saldıran Rusya ile birlikte hareket eden Ermenilerin baskıları, İran’ın Kotur Deresi civarında bulunan bir Kürt aşiretinin (Evdoi-Abdüvî) lideri Simko (İsmail) Ağa’nın bölgede (özellikle Hoy ve Urmiye şehirleri civarında) bir güç oluşturarak, aşiret mensupları ve bölgeden zorla toplatıp kendine bağlı oluşturduğu silahlı bir güçle köylere baskınlar düzenlemesi gibi başlıca nedenlerdir.[4]

Küresinlilerin Anadolu’ya göçü ile ilgili yazılı kaynaklarda: “Türk askerinin Van’a girip ortalığı sükûnete kavuşturmasıyla Kuzey İran’da bulunan Azeri Türkleri’nin bir kısmı da Van’a getirilip değişik yerlere yerleştirildikten sonra, bu insanlar Van’ın ahalisiyle kaynaşarak bir bütünlük sağlamışlardır. Bu da zaten Azeri Türkçesi’nin hâkimiyeti altında bulunan bölge ağzının değişmeden varlığını devam ettirmesini sağlamıştır” [6]

2010 yılında çalışmalarına başlanan ve İletişim uzmanı ve kültür araştırmacısı Prof. Dr. Sedat Cereci tarafından yönetilen “Yestikan’dan Van’a” adlı belgesel filmin çekimleri sırasında bu göç anlatılmaktadır.[7]

 

Yerleşim Birimleri

Güney Azerbaycan

Küresünnilerin çoğunluğu Güney Azerbaycan’da Urmiye gölünün batısında Urmiye, Salmas ve Hoykentlerinde yaşamaktadırlar. [3]

Urmiye: Gulunci(Quluncu), Gecin, Velinde, Heneye(Xeneye), Balov, Mirava, Neybin, Balaniş, Dol Dize, Kehriz ve Kultepe.

Hoy: Estiran, Yestikan, Babekan, Dize, Geretepe, Kotur(Qotur), Mehin(Mexin), Raviyan, Zeri, Kukut, Almali, Zeyve, Hindivan ve Körpiran.

Salmas: Şekeryazi, İstisu, Kaniyan, Verdan, Ala Sürme, Şireki, Silav, Höder, Hakveran(Haqveran), Çiçek ve Mafkendi.

Ayrıca Rikava, Seremerih, Şeydan, Gulan Yengice, Ağziyaret ve Şorik köylerinde meskün haldedirler.

Türkiye

Türkiye Van şehir merkezi: İskele Mahallesi, Yalı Mahallesi, Beyüzümü Mahallesi (Şahbağı), Sıhke Mahallesi.

Van köyleri: Alaköy, Karagündüz, Kasımoğlu, Ardakçı, Lamizgirt, Yumrutepe, Köprüler (Gem).

Van ilinin ilçeleri: Özalp, Saray, Çaldıran, Başkale, Edremit.

Bitlis: Ahlat ilçesi.

Kültür

Küresünni kültürü Anadolu kültürüyle büyük yakınlık gösterir. Yallı oyun havası yaygındır. Küresünniler’de düğünlere “toy” adı verilir. İran’da yaşayan Küresünnilerin toylarında şamanizmden etkiler görülür. Evlenecek kızın eline doğurgan olsun diye tavuk verilmesi buna bir örnektir. [1]

Dil

Küresünniler Azeri Türkçesi ve Türkçe kullanmakla birlikte bir kısmı Farsça da kullanır.[4]

Türkiye’de yaşayan Küresünniler kullandıkları kelimelere birkaç örnek:

Azeri Türkçesi Türkçe
Toy Düğün
Aba Anne
Apar Götür
Küçe Sokak

 

Kaynakça

  1. ^ Habertürk arşivi | http://i.imgur.com/P4cFX.jpg
  2. ^ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Van Kütüğü, (1993:260)

http://tr.wikipedia.org

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Hakkında khodkar

Cevaplayın

Mail adresi yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir *

*

Yukarı ilerleyin