Ana Sayfa / Tarih / İran'da Kuresunniler / Özgür Ansiklopedi Projesi
Özgür Ansiklopedi Projesi

Özgür Ansiklopedi Projesi

Küresünniler

Urumiye şehrinde yaşayan Türk boyudur. Bu boy Yavuz Sultan Selim`in İran seferi sırasında Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid’in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya’da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için, şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi. Şah İsmail`e yardım amacı ile ŞAH İSMAİL (1487 – 1524)
İran Safevi Devleti’nin kurucusu olan Şah İsmail, 1487 yılında doğdu. Babası Şeyh Haydar, Şirvan hükümdarı Ferruh Yesar ve ona yardım eden Akkoyunlu hükümdarı Yakup Bey’e karşı yaptığı savaşta öldü. Üç yıl hapis hayatı yaşayan Şah İsmail, esaretten kurtulduktan sonra mücadelelere girişti. 1500 yılına kadar süren bu mücadelelerden sonra Şah İsmail, babasının katili Ferruh Yesar’ın üstüne yürüdü. Bakü’yü ele geçirdi ve 1502’de Akkoyunlu hükümdarı Elvend’i Nahçivan ya Giresun bölgesinden göç etmiştir.
Aslen Oğuzun 24 boyundan biri olan Giresun fındığı ile tanınan Karadeniz Bölgesinde yer alan il. Kiraz ve fındığın bütün dünyâya buradan yayıldığı kabul edilen Giresun ili, Doğu Karadeniz bölgesinde Karadeniz, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Ordu arasında yer alır. 40°07 ve 41°08 kuzey enlemleriyle, 37°50 ve 39°12 doğu boylamları arasında kalır. Trafik numarası 28dir.
Çepni boyuna mensup halktır.

1920`li yıllarda oğuzların bir kolu Kürtlerle yasanan savaşta Türkiye`ye göç etmiş olan bu halk halen Van ilinde ve köylerinde yaşamaktadır.

Bu makale, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia’nın Türkçe versiyonu Vikipedi’deki Küresünniler maddesinden kopyalanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında özgürce kullanılabilir.

Hakkında khodkar

Cevaplayın

Mail adresi yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir *

*

Yukarı ilerleyin