Ana Sayfa / Kültür / Molla Bozo

Molla Bozo

GAZİZÂDE MOLLA MEHMET (MOLLA BOZO) (1886-1948)
…İran’daki ağır yaşam koşulları ve Anadolu’ya göç olayına tanıklık eden Küresinliler’den merhum Molla Bozo, bir şiirinde, yaşanan o günlere şöyle değinmiş…

Felek sana neylemişdim

Bağrım başını kan eyledin

Bir yandan evim dağıttın

Bir yandan yardan eyledin

Sineme çekmişsin dağı

Bülbülsüz neyliyim bağı

Ömrümüzün bu son çağı

Gözyaşım umman eyledin

Dağıtdı mülkü malımı

Gurbete saldın yolumu

Gocatdın bükdün belimi

Haksız bir divan eyledin

Dağıtdın malı devleti

İskanım kıldın gurbeti

Çekmedim senden minneti

Katlime ferman eyledin

Gah kaldırıp indirirsin

Dost düşmana güldürürsün

Zindanlara saldırırsın

Yusuf’u Kenan eyledin

Şükür olsun sana Tanrım

Atdım gırığ geldi zarım

Gapımdaki hızmetkarım

Başımda sultan eyledin

Gazze’de ağlıyor kan

Felek yine oldu düşman

Keşki dönseydi bu zaman

Möhtaci bir nâr eyledi
GAZİZÂDE MOLLA MEHMET (MOLLA BOZO) ( 1886-1948)
İsminden de anlaşılacağı gibi Molla şâirlerden Molla Mehmet, medrese öğrenimini görmüş, Birinci Dünya Savaşına muharip olarak katılmıştır. Mezarı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin şakiten köyünde bulunan Molla Mehmet’in şiirleri, kendisi de bir şâir olan, Van’ın eşrafından oğlu Timurlenk Bozkurt tarafından toplanmış ama ne yazık ki bugüne kadar kitap halinde yayınlanmamıştır. Azeri şivesinin bütün özelliklerini taşıyan Van ağzıyla söylenmiş şiirleri halk şiiri geleneğini sürdürür. Aynı zamanda heccay olan şâirin dörtlüğüyle zamanındaki ehil ve layık insanların ülkenin nimetlerinden hak etmedikleri şekilde yararlanmalarını hicveder.
       Van’a Dair

Van’ın bir yanı iskele,

Bekledim belki yar gele,

Uçan kuşlar gelmez ele,

Kardeş bu Van’da bu Van’da.

Bir yanı denize baker,

Içinde çeşmeler akar,

Sulan miski anber kokar,

Kardeş bu Van’da bu Van’da.

Doğusunda Erek dağı,

Her tarafı üzüm bağı,

Yiğitler kurmuş otağı,

Kardeş bu Van’da bu Van’da.

Unutulmaz bir kışı var,

Çok da sıcak değil yazlar,

Ah ne güzel olur bahar,

Kardeş bu Van’da bu Van’da.

Memedik’ten eser yeller,

Akköprü’de açan güller,

Durmadan öter bülbüller,

Kardeş bu Van’da bu Van’da.

Gazizade derki ferman,

Gelir gider bize yardan,

Her derde bulunur derman,

Kardeş bu Van’da bu Van’da

Hakkında khodkar

Cevaplayın

Mail adresi yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir *

*

Yukarı ilerleyin